Nauji LEAN bei VPV kursai

 

ProjektuKursai.lt nuoširdžiai džiaugiasi galėdami iš karto pristatyti net keturis naujus kursus, kuriems savo kokybe sunku surasti atitikmenis Lietuvoje. Nuo šiol visus susidomėjusius kviečiame registruotis į LEAN pokyčių projektų valdymo, LEAN pokyčių programų valdymo, Verslo (veiklos) procesų valdymas bei Verslo (veiklos) procesų modeliavimas iš kliento perspektyvos kursus.

LEAN pokyčių projektų valdymo kursų metu pristatoma taupiosios vadybos sistema LEAN, kaip organizacijos valdymo būdas, orientuotas į darbo našumo didinimą. Pagrindinė taupiosios vadybos sistemos mintis – vertės klientams didinimas šalinant vertės nekuriančias veiklas. Tuo tikslu dėmesys sutelkiamas ne į atskirų padalinių ar atskirų technologinių įrengimų darbo optimizavimą, bet į procesų, sudarančių produktų ir paslaugų vertės kūrimo grandinę, eigą bei jų tarpusavio sąveiką

LEAN pokyčių programų valdymo kursų metu apžvelgiamas Integruotas pokyčių projektų valdymo ir taupiosios vadybos sistemos diegimo visoje organizacijoje roadmapas (įgyvendinimo kelrodis). Kursuose kalbama apie kelią nuo LEAN projekto iki integruotos pokyčių programos, LEAN sistemos ir jos principų bei metodų taikymą, apžvelgiami kiti LEAN metodai, LEAN pokyčių programos dizainas, atliekamas individualizuotos mokymų programos kūrimas ir padalin(-ių)(-io) darbuotojų gebėjimų ir poreikių diagnostika.

Verslo (veiklos) procesų valdymo kursų metu supažindinama su procesinio valdymo požiūrio nauda: efektyvesnė veikla ir sprendimai bei paslaugų organizacijų specifika. Procesų valdymas suprantamas kaip vertės kūrimas organizacijai, siekiant efektyvumo ir našumo kasdienėje veikloje. Mokymuose formuojamas sisteminis požiūris į procesus, susiejant juos su organizacijos strategija, užsibrėžtais rezultatais ir rodiklių matavimais. Kursai yra ypatingai naudingi, kadangi organizacijų valdyme vienas iš sėkmės kriterijų yra pasirinktų veiklos procesų valdymo modelių, metodikų, IT įrankių, standartų   suderinamumas, darbuotojų įsitraukimas į procesus, nuolatinio tobulėjimo kultūros kūrimas.

erslo (veiklos) procesų modeliavimas iš kliento perspektyvos kursų metu pristatoma kliento svarba bet kurios organizacijos procesų modeliavime ir verslo tobulinime. Viskas organizacijose yra procesas (PROCESAI YRA ORGANIZACIJŲ DNR). Mūsų veikla yra procesas, kurios tikslas perduoti gerovę ir paslaugas klientams. Procesai yra nauja turto rūšis. Faktiškai procesai transformuoja organizacijas. Faktiškai bet kokia organizacija ir procesas gali būti patobulintas nepriklausomai nuo ūkio sektoriaus. Sėkmės raktas yra priežasčių-nesėkmių analizė; jei negalima pakeisti, galima patobulinti. Kadangi, klientas yra verslo priežastis, todėl visad aktualu iš naujo sumodeliuoti  procesus. Kursuose kalbama apie klientų kaip Jūsų organizacijos resursų šaltinio svarbą. Taip pat apžvelgiama  Outside-in strategija, padedanti suprasti jūsų verslo klientų patirtis. Ar turite įmonėje, atsakingą asmenį už klientų patirties proceso valdymą ir tobulinimą? Apie visa tai ir dar daugiau bus kalbama kursų metu.

Visus susidomėjusius nuoširdžiai kviečiame registruotis į kursus ir prisidėti prie savo organizacijų veiklos tobulinimo bei įmonių pelno didinimo.

Jūsų,
ProjektuKursai.lt

Write a comment

Comments: 0

Turite klausimų?

Nežinote kurią sertifikaciją, mokymus

rinktis?

 

Leiskite Jums padėti!