NLP ir koučingo taikymas projektų valdyme

Tikslinė auditorija:

NLP ir koučingo pritaikymo projektų valdyme kursai skirti visiems, norintiems suprasti neurolingvistinio programavimo ir koučingo technikas bei jas pritaikyti efektyviam projektų valdymui. Šie mokymai ypatingai naudingi projektų ir PMO vadovams bei specialistams.

Nauda:

Kursų nauda:

 • Pažintis su praktinėmis NLP ir koučingo technikomis;
 • Pagilintos projektų valdymo žinios;
 • Kursų medžiagos įprasminimas praktinėmis užduotimis ir rezultatų aptarimas;
 • Žinių pritaikymas įvairiose darbinėse situacijose;
 • Asmeninės konsultacijos su individualiais projektais susijusiais klausimais;
 • Asmeninės konsultacijos renkantis tolimesnį tobulėjimo kelią koučingo, NLP ir projektų valdymo srityse.

Kursų turinys:

Kursų metu apžvelgiamos šios temos:

 • Esminės NLP nuostatos;
 • Reprezentacinės sistemos;
 • Efektyvi komunikacija/Raportas;
 • Grįžtamasis ryšys;
 • Ribojanči vaizdinių keitimas („mosto“ technika);
 • Tobulumo ratas;
 • Stiklinis rutulys (kaip atsiriboti nuo neigiamų emocijų);

 

 • Koučingas:
  • Esminės koučingo nuostatos:
  • Nedirektyvus koučingas;
  • Pokalbio principai ir informacijos perdavimas;
  • Klausinėjimo įgūdžiai;
  • Koučingo procesas;
  • Tikslai (Disnėjau modelis);
  • Vertybės, nuostatos, įsitikinimai (Diltso modelis);
  • Koučingas organizacijoje;
 • NLP ir koučingo pritaikymas žmogiškųjų išteklių valdyme:
  • Komandos motyvacija;
  • Konfliktų sprendimas;
  • Situacinė lyderystė;
  • Komandos vystymas;
 • NLP ir koučingo pritaikymas komunikacijoje;
  • Komunikacijos modeliai, dimensijos ir rūšys;
  • Komunikacijos kanalų identifikavimas;
  • Tinkamų komunikacijos medijų ir kitų priemonių nustatymas;
  • Neigiamos komunikacijos suvaldymas;
 • NLP ir koučingo pritaikymas suinteresuotųjų šalių valdyme:
  • Suinteresuotųjų šalių identifikavimas;
  • Suinteresuotųjų šalių analizė;
  • Tinkamų suvaldymo priemonių nustatymas ir įgyvendinimas;
  • Neigiamai, neutraliai ir teigiamai nusistačiusių suinteresuotųjų šalių suvaldymas;
 • NLP ir koučingo pritaikymas Agile projektų valdyme.

Kursus sudaro:

Kursų metu teorinis medžiagos dėstymas yra derinamas su praktinėmis užduotimis ir jų aptarimu. Mokymuose klausytojai dirba komandose, atlieka koučingi bei NLP užduotis projektiniame kontekste, analizuoja rezultatus. Kursuose taip pat aptariamas tolesnis profesinio tobulėjimo kelias bei nagrinėjamos klausytojų projektų valdymo problemos, kiti profesiniai klausimai. Kiekvienas klausytojas gauna atspausdintą kursų medžiagą bei asmenines konsultacijas projektų klausimais.

Trukmė:

Kursai trunka 2 dienas (20 ak. val.). Klientų pageidavimu, užsiėmimai gali būti skaidomi.

Jūsų investicija:

379 Eur

Turite klausimų?

Nežinote kurią sertifikaciją, mokymus

rinktis?

 

Leiskite Jums padėti!