Rizikų valdymas

Tikslinė auditorija:

Rizikų valdymo kursai skirti visiems, norintiems susipažinti arba praplėsti turimas žinias apie projektų rizikas bei jų valdymą naudojant tradicinius bei Agile metodus.

Nauda:

Kursų nauda:

 • Žinios apie kokybinių ir kiekybinių analizės metodų pritaikymą;
 • Agile ir tradicinių projektų rizikų metodikų supratimas;
 • Mokėjimas rizikų valdyme panaudoti Microsoft Excel;
 • Absoliutus įgytų žinių pritaikymas praktikoje;
 • Asmeninė konsultacija projektų valdymo klausimais.

Kursų turinys:

Kursų metu apžvelgiamos šios temos:

 • Įvadas į rizikų valdymą;
 • Projekto ir jo valdymo samprata;
 • Rizikų valdymo apžvalga;
 • Rizikų valdymo planavimas;
 • Rizikų identifikavimas;
 • Kokybinė analizė;
 • Kiekybinė analizė;
 • Atsako priemonių planavimas;
 • Rizikų monitoringas;
 • Agile rizikų valdymo aspektai.

 

Kursus sudaro:

Kursų metu teorinis medžiagos dėstymas yra derinamas su praktinėmis užduotimis. Mokymuose klausytojai dirba su pasirinkto projekto rizikomis. Seminare dalyviai supranta visas projekto rizikų valdymo ciklo dalis: veiksmų plano ruošimą, identifikavimą, analizę, atsako priemonių nustatymą, vykdymą ir kontrolę. Klausytojai kuria rizikų registrą, apimantį kokybinę bei kiekybinę analizę, atsako strategijas. Kiekvienos naujos užduoties metu ne tik peržiūrimos jau identifikuotos riziko, bet ieškoma ir naujų. Kursuose taip pat aptariamas tolesnis profesinio tobulėjimo kelias bei nagrinėjamos klausytojų rizikų ir projektų valdymo problemos, kiti profesiniai klausimai. Kiekvienas klausytojas gauna atspausdintą kursų medžiagą bei asmenines konsultacijas projektų klausimais.

Trukmė:

Kursai trunka 1 dieną (9 ak. val.). Klientų pageidavimu, užsiėmimas gali būti skaidomas.

Jūsų investicija:

189 Eur

Turite klausimų?

Nežinote kurią sertifikaciją, mokymus

rinktis?

 

Leiskite Jums padėti!