Verslo procesų valdymas

Tikslinė auditorija:

Paslaugų įmonių/organizacijų vidurinės grandies (padalinių) vadovai, darbuotojai (pagal vadovų ir personalo poreikį).

Nauda:

Kursų metu supažindinama su procesinio valdymo nauda: efektyvesnė veikla ir sprendimai bei gamybos ir paslaugų organizacijų specifika. Verslo procesų valdymas suprantamas kaip vertės kūrimas, siekiant efektyvumo, našumo kasdienėje veikloje. Mokymuose formuojamas sisteminis požiūris į verslo procesus, susiejant juos su organizacijos strategija, užsibrėžtais rezultatais ir rodiklių matavimais bei valdymo sistema įmonėje. Mokymai yra ypač aktualūs, kadangi organizacijų valdyme vienas iš sėkmės kriterijų yra pasirinktų veiklos procesų valdymo modelių, metodikų, IT įrankių, standartų suderinamumas, darbuotojų įsitraukimas į procesus, nuolatinio tobulėjimo kultūros kūrimas. Rezultatus įmonėms dažniausiai suteikia kompleksinės pastangos ir verslo procesų pokyčių diegimo programa, kuri apima procesų efektyvinimą, veiklos valdymo sistemos diegimą, kompetencijų kėlimą ir darbo organizavimą, darbuotojų kultūros formavimą.


Procesų efektyvinimu siekiama: nustatyti kas iš tiesų kuria pridėtinę vertę, sukurti nuoseklų procesą, su kuo mažiau nestandartinių ir sunkiai įtakojamų veiksnių, standartizuoti darbą siekiant atlikti jį teisingai iš pirmo karto. Veiklos valdymo sistemos diegimu nustatomi tikslai struktūriniams vienetams, padaliniams. Kompetencijų kėlimas ir darbo organizavimas padeda identifikuoti reikiamas kompetencijas ir užtikrinti jų ugdymą siekiant užtikrinti pokyčių tvarumą, darbo organizavimą taip, kad jo našumas atitiktų poreikius, reguliariai sekti pagrindinių veiklos rodiklių vykdymą. Kultūros formavimas padeda priimti faktais paremtus sprendimus užtikrinant, kad dirbame teisinga linkme, kritiškai įvertinti pačių atliekamą darbą ir teikti grįžtamąjį ryšį.

Kursų turinys:

Kursų metu apžvelgiamos šios temos:

  • Verslo procesų valdymas (Business process management), jo taikymo patirtys ir tendencijos;
  • Sisteminis veiklos procesų valdymas ir analizė;
  • Organizacijų našumas ir efektyvumas;
  • Verslo procesų sistemos valdymo standartai ir IT įrankiai;
  • Veiklos procesų modeliavimas ir analizė;
  • Veiklos procesų valdymo modeliai, metodai (Apribojimų teorija, Taupioji vadybos sistema (LEAN), ISO kokybės vadybos sistemos, Subalansuotų rodiklių sistema (Balanced Scorecard) ir kt.) ir jų suderinamumas;
  • Organizacijos strategija ir veiklos procesų valdymo optimizavimas;
  • Vadovybės vaidmuo procesinėje organizacijoje bei pokyčių diegimo programa ir valdymo struktūra;
  • Verslo procesų valdymo sėkmės veiksniai.

Kursus sudaro:

Kursų metu teorinis medžiagos dėstymas yra derinamas su praktinėmis užduotimis. Kiekvienas klausytojas gauna atspausdintą kursų medžiagą bei asmenines konsultacijas.

Trukmė:

Kursai trunka 4 dienas (32 ak. val.). Klientų pageidavimu, užsiėmimai gali būti skaidomi

Jūsų investicija:

419 Eur.

Turite klausimų?

Nežinote kurią sertifikaciją, mokymus

rinktis?

 

Leiskite Jums padėti!