Naudingos nuorodos

Project Management Institute (PMI) - viena didžiausių organizacijų pasaulyje, vienijančių projektų vadovus, ugdanti projektų vadybos kompetencijas bei standartizuojanti gerąsias praktikas ir apjungianti jas į Project Management Body of Knowledge standartą. PMI Knowledge Center skiltyje galima rasti įvairių naudingų skaitinių projektų valdymo tema. Užmesti akį verta ir į PMI specialistų rašomą blogą.

International Project Management Association (IPMA) - pasaulinė organizacija kuri, kaip ir PMI, siekia vienyti projektų valdymo profesionalus, renka ir aprašo gerąsias praktikas, vykdo tyrimus, organizuoja konferencijas, teikia projektų valdymo sertifikacijas. Naudinga medžiaga pateikiama skiltyje Resources. Susistemintos gerosios praktikos yra surinktos į  ICB (IPMA Competence Baseline) standartą, kurio elektroninė versija yra nemokama. IPMA organizacijai taip pat priklauso jaunuosius projektų valdymo specialistus atstovaujanti organizacija - Young Crew. Lietuvos Projektų Vadybos Asociacija yra IPMA narė, o su pasauline Young Crew organizacija bendradarbiauja Young Crew Lietuva padalinys.

PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) - populiariausia projektų valdymo metodika Didžiojoje Britanijoje bei kelėtoje kitų šalių. PRINCE2 standartas buvo sukurtas Didžiosios Britanijos Valdymo organų pirkimų tarnybos ir iki šiol sėkmingai naudojamas viešajame sektoriuje. Tinklapyje esančioje skiltyje Resources galite rasti naudingus resursus, tokius kaip straipsniai, atvejų analizės, atlikti tyrimai ir kt.

Agile Manifesto paskelbimas - įvykis, padaręs nepaprastai didelę įtaką visam projektų valdymo pasauliui. Pagrindinės Agile metodikos egzistavo dar iki manifesto paskelbimo 2001 m. todėl jo negalima laikyti Agile judėjimo pradžia, tačiau manifestas labai paprastai ir trumpai apibrėžė pagrindines Agile projektų valdymo gaires, kuriomis ligi šiol vadovaujasi visi tikrieji Agile metodai. Taigi, norint susipažinti su Agile, pirmiausia vertėtų perskaityti Agile Manifestą bei 2005 m. paskelbtą Tarpusavio Priklausomybės Deklaraciją (Declaration of Interdependence).

Agile Alliance - organizacija, vienijanti Agile metodikas projektų valdyme taikančius profesionalus. Agile Alliance organizuoja konferencijas, kuria bei renka naudingą medžiagą Agile tematika. Agile Alliance Resources skiltyje galima rasti nemokamų video pristatymų, straipsnių, knygų Agile temomis sąrašą bei kitą naudingą informaciją. Agile Alliance taip pat turi įdomų ir dėmesio vertą blogą.

Yra daug įvairių blogų apie projektų valdymą ir Agile metodikas, tačiau vieną norėčiau išskirti. Alistair Cockburn yra vienas iškiliausių, profesionaliausių ir įdomiausių Agile teoretikų bei praktikų. Alistair taip pat yra vienas Agile Manifesto bei Tarpusavio Priklausomybės Deklaracijos bendraautorių. Savo bloge Alistair skelbia ne tik įdomius su projektais susijusius straipsnius, bet ir savo eilėraščius.

Pasiūlymai

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.

Turite klausimų?

Nežinote kurią sertifikaciją, mokymus

rinktis?

 

Leiskite Jums padėti!